Mediecirkus, Wikingablot och bolagskapning

Bildtext: Eva Widigsson, VD Svenska Bergsbruk, och Olle Widigsson, fd tf VD samt fd styrelseledamot i Svenska Bergsbruk ingår i nuvarande ledning som konsult.
Bildtext: Eva Widigsson, VD Svenska Bergsbruk, och Olle Widigsson, fd tf VD samt fd styrelseledamot i Svenska Bergsbruk ingår i nuvarande ledning som konsult.

 

Det är med förvåning jag följt de senaste dagarnas mediauppståndelse runt Svenska Bergsbruk, tidigare Wiking Mineral, och den frapperande förslagenhet som präglat nuvarande bolagslednings kommunikation.

 

Vill bli av med invandringskritiker

Helt ohämmat hävdar Eva Widigsson, VD i Svenska Bergsbruk, att det är hennes jobb att som VD försöka tvinga bort ägare till bolaget. Hon polisanmäler för att tvinga ut ägare för att de har en eller annan politisk uppfattning. I ett pressmeddelande strax före polisanmälan skrev hon att ”därför gör vi allt för att förändra ägarbilden och kunna visa vilket annorlunda och bra företag vi är idag!” Till en tidning lägger hon till ”Det finns ingen lag som tvingar dem att lämna bolaget, säger Eva Widigsson som hoppas att polisanmälan ska medverka.” Efterfrågar hon verkligen en lag mot att invandringskritiker får äga aktier?

 

Invandringskritiker var dock aldrig ett problem förut

Olle Widigsson, Evas man, har jag känt sedan våren 2015 då han och Eva blev delägare och han styrelseledamot i bolaget genom en affär med ett anrikningsverk. Sen dess har vi jobbat ihop på regelbunden basis. Många gånger har han skämtat om mina och andras tidigare politiska engagemang och hur han ska bortförklara dessa visavi media.

 

Olle och Eva Widigsson tar kontroll över bolaget

Olle fick mig senare att tro att han kunde föra bolaget framåt och driva igenom miljöprövningarna och kunde vara lämplig som VD. Det visade sig dock längre fram att han ville att hans fru skulle vara VD rent formellt så han själv kunde stå lite mer i bakgrunden. Eva saknade all form av egen erfarenhet från gruvindustri och har en i bästa fall oklar bakgrund inom företagsledning. Tanken var att hon istället skulle vara mer medial än Olle och på ett bättre sätt “hantera” journalisterna.

 

Olle och Eva hänger ut sin partner

Jag borde förstått vart allt barkade då de på ett möte med en finansiell leverantör där jag deltog bara för någon månad sen deklarerade att bolaget hade en dömd ekobrottsling som storägare och att det var någon de inte ville befatta sig med, kände olust inför och att han skulle bort som ägare. De glömde att nämna att det var via denne som de själva blivit storägare i bolaget. Om Olle och Eva Widigsson menar allvar med att belysa alla bolagets affärer vore det klädsamt om de visar på hur den transaktion gick till som gav dem privat ägande i bolaget och vad de ursprungligen betalade för anrikningsverket samt dess marknadsvärde vid transaktionen.

 

Olle och Eva ville att jag skulle investera i bolaget för bara någon månad sedan

Så sent som i september 2017 var jag med på ett möte för att bistå i leverantörsförhandlingar tillsammans med Eva och Olle. Båda två har försökt förmå mig att gå in med mer pengar i bolaget nu efter sommaren men jag har sagt att jag för stunden inte är intresserad. Det är lustigt hur problemet med de politiska kopplingarna lyfts först efter det.

 

Eva och Olle Widigsson försöker komma över aktier, polisanmäls.

Det var dock något surrealistiskt när jag på deras begäran träffade Olle och Eva Widigsson i början av oktober och de krävde att jag skulle lämna tillbaka vissa aktier samt att de själva skulle få köpa mina kvarvarande aktier till ett reducerat pris. De framhöll att min politiska bakgrund gjorde det omöjligt för dem att verka och att det fanns förhållanden att ifrågasatta med en transaktion jag deltagit i. Men om jag både lämnade tillbaka aktier till bolaget och sålde kvarvarande aktier till dem privat var de beredda att skriva ett förlikningsavtal vilket skulle innebära att jag kunde gå helt fri från dessa påstådda rättsliga konsekvenser. Annars skulle jag polisanmälas och få löpa gatlopp i media.

 

Hur ska en VD med seriöst uppsåt hantera en brist eller oegentlighet

Om Eva Widigsson hade ett seriöst intresse av att få transaktionen som hon anser vara problematisk granskad så borde hon inte springa till media och strö osammanhängande uppgifter runt sig. Det är oetiskt och skadar alla inblandade parter, inte minst bolaget. I vissa undantagsfall kan det vara motiverat med en polisanmälan, men då lämnar man också över till rättsväsendet att utreda det hela i lugn och ro. Media bör meddelas att bolaget vill få frågan utredd och avvaktar med ytterligare kommentarer tills processen har haft sin gång. Men syftet här är inte en rättslig prövning utan en önskan att få en medial dom.

 

Är syftet att ta över Svenska Bergsbruk till underpris?

Det finns en risk att Olle och Eva Widigsson gör allt detta inte i första hand för att angripa mig utan för att motivera en ytterligare dumpning av bolagets värde. Eva har redan deklarerat att en ”riktad” emission planeras. Vem vill investera i bolaget medan denna cirkus pågår? Planeras en utspädning till kraftiga underpriser till den egna kretsen? Frågorna är många.

 

Drömmen om den stora vinsten

Nu frågar du dig om Svenska Bergsbruk har något värde alls och är värt all detta ståhej. Då är vi i den svåra och osäkra världen med prospekteringsbolag. Beaktande den sista informationen som släppts kan det handla om miljardbelopp. Eller inga värden alls. Men det finns ett hopp om en mycket stor fyndighet med höga halter och den typen av siffror förblindar. Branschen skapar därför ibland psykologiska effekter som man stundvis kan se hos personer som spelar om pengar på travbanan eller på kasinot. Det bäddar tyvärr inte alltid för ett optimalt samarbetsklimat även om det kan vara både spännande och skrämmande.

 

Prospekteringsbolag är svårbedömda

Prospektering är kanske den mest svårbedömda bransch som finns. Värdena är högst osäkra men samtidigt potentiellt mycket höga. Om det finns bokförda tillgångar i ett prospekteringsföretag är det ofta i form av kostnader som man tillgångsfört och på så sätt ”skapat” en tillgångssida. Marknadsvärdet beror enligt teorin på förväntade framtida kassaflöden. Ett prospekteringsbolag har bara kostnader fram till dess att en fyndighet kan säljas så att bedöma kassaflöden blir en helt egen övning utanför årsredovisningen.

 

Den påstått felaktiga transaktionen

Aktierna i Nordic Resources som löstes in för 6-7 kronor hade tidigare handlats för 10 kronor och uppåt (priset justerat efter den omvända splitten). Jag hade själv betalat 10 kronor för mina aktier och med likvida medel. Nu fick jag betalt i aktier och inte i pengar till det bokförda värdet av under 7 kronor. Jag gjorde således en direkt förlust på 30 % samtidigt som betalningen skedde med aktier i ett bolag som hade akut likviditetsbrist och självt var väldigt svårt att värdera då det också var ett prospekteringsbolag. Transaktionen var dessutom kopplad till bland annat inlåning i bolaget. Anklagelserna är en ren efterhandskonstruktion.

 

Nordic Resources och dess eventuella värde

Nordic Resources presenterades i det memorandum som gavs ut inför Wiking Minerals emission hösten 2015 – alltså ett halvår efter den kritiserade transaktionen – och denna stod Olle Widigsson bakom som styrelseledamot i bolaget. Han uttalade sig även publikt till förmån för emissionen med bild och citat i bland annat Stockpicker 23:e oktober 2015. I memorandumet står att läsa:

Wiking Mineral äger även 34,25 % av det nickelinriktade prospekteringsbolaget Nordic Resources, särskilt intressanta är de närliggande nickel-kopparfyndigheterna Kukasjärvi och Fiskelträsk. Men även Allebuouda, en molybdenfyndighet i Arjeplog, bedöms som långsiktigt intressant. Nordic Resources projekt är i en tidigare fas än Wiking Minerals projekt men pga resultat från historiska borrningar antas malmbasen vara betydande och av en mycket större omfattning än i de projekt som beskrivs i detta memorandum. Skatteverket kom i november förra året med en bedömning av Nordic Resources marknadsvärde på totalt 35 miljoner kronor baserat på viktat värde av faktiskt genomförda transaktioner.

Denna emission misslyckades dock, och bolaget fick in alldeles för lite pengar för att på ett vettigt sätt gå vidare med sina planer. Det har varit fråga om ren överlevnad under några års tid och någon strategisk planering har inte varit möjlig. Det är en verklighet som stora delar av branschen lider av efter ett antal år med god tillgång på kapital.

 

Olle Widigsson felbedömde Scanminings värde med någon miljard

I sammanhanget kan det nämnas att Olle Widigsson tyckte det var rimligt med miljardbelopp i värde för Scanmining fast det skulle visa sig att bolaget helt saknade substans för drift och tvingades till en konkurs. Jag har förståelse för att bolagsvärdering är svår, inte minst inom prospektering, det förekommer stora variationer, och små justeringar i bedömningen får extrema konsekvenser för värdet.

 

Ingen har tjänat några pengar på Svenska Bergsbruk

Jag har under åren tillsammans med andra ägare finansierat verksamheten i Svenska Bergsbruk och gått in med miljonbelopp direkt i bolaget. Hade det inte varit för mig och andra politiska personer hade bolaget inte funnits, det hade gått i konkurs för länge sedan. Bolaget har blött pengar, engagemang och psykisk kraft vilket jag och andra nu kritiserade stått för.

/Björn Herstad

 

[Uppd. all information som anges om Svenska Bergsbruk i denna post är publikt tillgängligt sen innan och har kommunicerats av VD i olika intervjuer. Jag hade givetvis föredragit att i normala samtal reda ut eventuella meningsskiljaktigheter men då VD valt att gå ut offentligt på det sett som skett har jag sett det som rimligt att  ge min syn på saken.]

 

Fler artiklar i ämnet på bloggen: