Förtroendet är förbrukat

Den sista tidens utveckling visar att Svenska Bergsbruks VD, Eva Widigsson, inte är förmögen att föra bolaget framåt på ett seriöst sätt. VD med tillhörande konsult Olle Widigsson bör därför omedelbart avsluta sitt avtal i avvaktan på en för bolaget möjlig väg framåt.

Det har aldrig varit problem att göra emissioner förut
Det har aldrig förut varit problem att göra emissioner med fondkommissionärer, det är ett problem som har uppstått först nu med Olle och Eva. Problemet har varit finansiering av bolaget, det vill säga att resa kapital. Så sent som hösten 2016 gjordes emissioner i bolaget utan några som helst hinder.

Bolagssidan används som privat språkrör
Olle och Eva Widigsson använder bolagets hemsida som privat plattform för att försvara deras egna tidigare förehavanden. I det sju (7!) sidor långa pressmeddelandet om Olles tidigare engagemang verkar tesen vara att ”det är aldrig Olles fel” alltid någon annans. Förutom att det inte har på bolagssidan att göra så är det oroväckande med en sådan inställning till eget ansvar.

Bolagssidan tar ställning i privata angelägenheter
Tidigare samarbetspartners till Widigsson hängs ut med namn i bolag som på inget sätt har med Svenska Bergsbruk att göra. Det är inte seriöst att bolaget officiellt via pressmeddelande ska ta ställning i dessa frågor.

Ledningen tar aktiv ställning mot vissa ägare
Eva Widigsson har i pressmeddelande skrivit att ”därför gör vi allt för att förändra ägarbilden och kunna visa vilket annorlunda och bra företag vi är idag!” I artiklar i pressen namnger hon olika personer från nuvarande och befintlig ägarkrets och menar att dessa ska bort eller är glad för att de är borta. Hon drar sig inte heller för att lämna ut bolagsintern information. Att en ledning aktivt går ut och öppet bekämpar ägare är varken seriöst, etiskt eller professionellt. Det är också skenheligt då både Olle och Eva inte drar sig för att allierar sig med “invandringskritiker” när det tjänar deras syften.

Mediacirkusen har, som jag ser det, initierats av och förvärrats av, nuvarande VDs
agerande.
Den sista tidens uppståndelse är ett direkt resultat av hur VD har hanterat hela denna affär. Hon försöker använda media för att visa sig stå på den ”goda” sidan. Hon försöker tvinga bolaget att uppträda som en politisk aktör. Bolag ska inte bedriva politik. Det vi behöver är seriösa  människor som för bolaget framåt för alla aktieägares räkning.

Ledningen kommunicerar sänkt bolagsvärde
Märkligt nog så kommunicerar VD att bolagsvärderingen borde sänkas, för att, som det verkar, motivera och låta emissionerna de deltagit i framstå som mer rimliga. Eller är det istället för att planera framtida riktade emissioner till låga kurser?

Agerandet för inte bolaget framåt
Vi kan inte fortsätta så här. VD kan inte mena att bolaget ska stå stilla samtidigt som VD-avtalet tickar på, det är dags att riva avtalet. Hitta en VD som tar ett eget ansvar för den situationen som råder utan att skylla på andra och agerar på ett sätt som för helheten framåt. Jag och säkert huvuddelen av resterande aktieägare vill se resultat istället för att lyssna till ursäkter.

/Björn Herstad
aktieägare i Svenska Bergsbruk

 
 

Fler artiklar i ämnet på bloggen:

 

Externa artiklar: