DEBATT: Vägval höger

I samband med att SD bröt med sitt ungdomsförbund SDU skrev jag debattartikeln “Vägval höger”, som publicerades i Dispatch International den 12 september 2015. Anledningen var att jag anser att vi bör försöka lyfta blicken bort från det strikt partipolitiska och inse att vi har en roll att fylla i samhället i stort, rent konkret. Att vi måste ha ambition att defacto utgöra positiva delar i samhället och att dessa initiativ måste stödjas oaktat om vi kontrollerar de eller ej.

Högerns livsnerv är det civila samhället, det är anledningen till att det till dags dato inte funnits någon konservativ opposition i landet. Socialdemokratin dödade den genom välfärdsstaten. Detta är något som vi både kan och måste åtgärda nu. Ett parti eller annan rörelse som vill kämpa för högerns idéer måste aktivt stödja en rik flora organisationer och rörelser som på ett eller annat sätt är med och bygger upp det civila samhället.