Procession i Lund

Samtidigt som gudstjänsten med Påven pågick i Lunds domkyrka genomfördes en procession till Vår Fru av Fatimas ära. Bakom processionen stod Fatima Centret med stöd från olika katolska lekmän.

Processionen var mycket värdig, den leddes av en krucifixbärare, åtföljdes av en staty av Vår Fru som bars på fyra mäns axlar tätt följd av fader Håkan Lindström. Totalt deltog ca 25 personer. Under processionen sjöngs rosenkransen.

Påven Leo X har i två bullor mot Martin Luther, Exsurge Domine och Decet Romanum Pontificem, fördömt Luthers läror som heretiska. Dessa två bullor finns nu föredömligt nog översatta till svenska. Den som vill läsa en sammanfattning av de mest centrala felen i Luthers lära och varför Kyrkan fördömde honom kan med fördel läsa den folder som spreds i Lund under dessa dagar.

 

Björn Herstad
Dackeinstitutet

 

O Jesus, förlåt oss våra synder,

bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen. (fatimabönen)

va%cc%8ar-fru