Bakgrund och en väg framåt!

Fördjupande diskussion om fredagens terrorattentat: Vad som behövs är både en historisk förståelse över vad som utgör vår civilisation och en vilja att handla. Är du beredd att axla den uppgiften? Eller ska du stillasittande titta på när vår nation och civilisation går under?